Vraag: Wat is het voordeel voor mij om geregistreerd Seksuoloog – NVVS te worden?

Antwoord: Registratie bij de NVVS betekent dat u deel uitmaakt van de groep seksuologen in Nederland die een keurmerk van kwaliteit dragen. Er zijn afspraken gemaakt met verzekeraars die seksuologische hulp uitsluitend (soms deels) vergoeden in geval van behandeling door Seksuologen NVVS-SH.


Vraag: Ik wil graag één van de (door de NVVS geaccrediteerde) opleidingen tot Seksuoloog volgen. Staat dat open voor iedereen?

Antwoord: Nee. Het is het beleid van de NVVS dat de opleiding alleen gevolgd kan worden door kandidaten die in principe ook geregistreerd seksuoloog kunnen worden (nadat aan alle voorwaarden is voldaan). U kunt alleen toegelaten worden tot één van de opleidingen als u een BIG-registratie heeft: namelijk hetzij een BIG-registratie als GZ-psycholoog of een BIG-registratie als arts.


Vraag: Welke opleidingen kan ik volgen om uiteindelijk ingeschreven te worden in één van de drie registers van de Stichting NRVS? 

Antwoord: Klik hier voor het overzicht van alle door de NVVS-geaccrediteerde opleidingen.


Vraag: Ik ben op zoek naar een seksuoloog NVVS bij wie de behandeling vergoed wordt door de verzekering, bij wie moet ik zijn?

Antwoord: In veel gevallen wordt hulp bij seksuele problemen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Het zou echter kunnen dat u wel recht heeft op vergoeding vanuit uw aanvullende pakket. Klik hier voor meer informatie. 


Vraag: Wat is verschil tussen Consulent Seksuele Gezondheid en Aantekening Seksuologie?

Antwoord: Het voornaamste verschil is dat een CSG een seksuologisch beroep betreft, en de aantekening op een seksuologische competentie wijst. Een CSG kan enkelvoudige seksuologische problematiek zelfstandig behandelen, seksuologisch onderwijs verzorgen, onderzoek doen en seksuologisch beleid ontwikkelen. Een professional met Aantekening signaleert een seksuologische hulpvraag, maakt bespreekbaar en verwijst door.


Vraag: Worden buitenlandse congressen geaccrediteerd?

Antwoord: Ja, in PE-online zijn de geaccrediteerde buitenlandse congressen verwerkt. (Indien het betreffende congres er niet tussen staat, dan kunt u hierover contact opnemen met het secretariaat van de Stichting NRVS via info@stichtingnrvs.info of 075 - 647 63 66


Vraag: Wat als de registratietermijn waarbinnen ik moet (her)registreren (dreigt) te verlopen?

Antwoord: Wanneer het niet lukt om binnen de gestelde termijn na afronding van de opleiding niet lukt om aan alle registratie-eisen te voldoen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het secretariaat van de registratiecommissie. Meestal is uitstel bespreekbaar.


Vraag: Wat als ik de opleiding in Leuven heb gevolgd, welke registratie is dan mogelijk?

Antwoord: Dan is de registratie tot Seksuoloog NVVS SH mogelijk, mits er sprake is van een WO-vooropleiding en BIG-registratie.


Vraag: Wat als ik de opleidingen van NCOI heb gevolgd?

Antwoord: Dit zijn geen NVVS geaccrediteerde opleidingen, dus kom je niet in aanmerking voor registratie NVVS.


Vraag: Ik ben een Consulent Seksuele Gezondheid. Moet er een seksuoloog in mijn intervisiegroep zitten?

Antwoord: Nee, dat hoeft niet. De intervisiegroep moet uit minimaal de helft van de leden uit professionals met een NVVS-registratie bestaan. Dit gaat om CSG-registraties of seksuoloog-registraties. 


 Vraag: Welke supervisorenopleiding voldoet aan de registratie-eisen?

Antwoord: Zodra de complete lijst van goedgekeurde opleidingen voor supervisoren bekend is zal hij hier geplaatst worden. Voor nu geldt de volgende procedure: de consulent seksuele gezondheid/seksuoloog NVVS legt de gewenste supervisorenopleiding eerst voor aan de Kamer Onderwijs (KO). De goedkeuring van de KO is nodig voordat de CSG of Seksuoloog aan de opleiding en het registratietraject 'supervisor NVVS' begint. De KO is te bereiken via oc@nvvs.info.