Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS) zoekt een nieuw lid voor de registratiecommissie per direct

Wegens vertrek van één van de huidige leden van de registratiecommissie, is de Stichting NRVS op zoek naar een nieuw lid t.b.v. registratiecommissie.

Gevraagd

Collega (liefst Seksuoloog SH) om aanvragen ter (her)registratie te toetsen aan de gestelde criteria.

  • Er zijn geen eisen aan vooropleiding of kennis.
  • Het betreft een periode van 3 jaar.
  • Jaarlijks wordt ongeveer 4-6x fysiek vergaderd. Het idee is om dit in de toekomst vaker via skype te laten plaatsvinden.
  • Kandidaten ontvangen jaarlijks een vergoeding.
  • De functie wordt ondersteund door een professioneel secretariaat.

Wil je betrokken zijn bij een enthousiaste nieuwe groep collega's die de registraties van je eigen vakgebied mogelijk maken? Neem dan voor meer informatie persoonlijk contact op met de leden van de Registratiecommissie, te weten:

  • Klazien Jansma (voorzitter registratiecommissie)
  • Annewyke Lodenstein
  • Wijs Shadmanfar
  • Corine Vondracek-de Jong

Zij kunnen je meer vertellen over hoe er gewerkt wordt en wat jij er zelf voor terugkrijgt, of stuur een e-mail aan info@stichtingnrvs.info

Achtergrond

Zoals je weet, zijn de titels Seksuoloog NVVS, Consulent Seksuele Gezondheid NVVS en Aantekening Seksuologie NVVS geregistreerd en mogen ze alleen gevoerd worden door degenen die voldoen aan de criteria voor (her)registratie. Toetsing van deze criteria gebeurt door de Registratiecommissie. De 3 registers zijn per juli 2016 opgegaan in de Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS) en de Registratiecommissie van deze stichting zoekt per direct een nieuw commissielid, bij voorkeur werkzaam als Seksuoloog NVVS SH om zo de taken optimaal per type register te kunnen verdelen.

Wat kun je verwachten?

De commissie, die jaarlijks zo’n 60 registraties beoordeelt, vergadert +/- zes keer per jaar waarvan idealiter de helft telefonisch of via Skype. Commissieleden worden aangesteld voor een periode van drie jaar. De stichting bestaat uit een bestuur met voorzitter, penningmeester en secretaris. Daaronder valt de Registratiecommissie met in totaal zes leden. De stichting, maar ook de Registratiecommissie, wordt net als het NVVS-bestuur ondersteund door een professioneel secretariaat. Voor de uitoefening van deze functie ontvang je een vergoeding.

Voor verdere vragen en om je aan te melden, stuur een e-mail aan: info@stichtingnrvs.info of bel met: 075-6476374.

Wij kijken uit naar je aanmelding!