De registratiecommissie van de Stichting NRVS bestaat uit: 

Marjolijn Blankestijn
Marjolijn BlankestijnVoorzitter
Karen Rosier - Brattinga
Karen Rosier - Brattinga
Karin Schuurman
Karin Schuurman
Esther van der Steeg
Esther van der Steeg
Corine Vondracek-de Jong
Corine Vondracek-de Jong

Schema vergaderingen RC

De registratiecommissie doet haar uiterste best om ontvangstbevestigingen te sturen van binnengekomen vragen. Het kan zijn dat u wellicht niet meteen een antwoord op uw vraag kunt krijgen, maar u krijgt dan wel bericht wanneer de vraag besproken gaat worden en wanneer u terugkoppeling kunt verwachten. 

Aanvragen die uiterlijk drie weken voor de eerstvolgende vergadering van de registratiecommissie NRVS worden ingediend én betaald, worden behandeld. De aanvrager ontvangt binnen vier weken na de vergadering een reactie. Als nog niet aan de eisen is voldaan, heeft de aanvrager vervolgens drie maanden de tijd om alsnog aan de eisen te voldoen. 

Hieronder treft u de datum van de eerstvolgende vergadering van de registratiecommissie:

  • 22 maart 2022

De vergaderdata van 2022 zijn als volgt:

  • Donderdag 16 juni 2022
  • Dinsdag 27 september 2022
  • Donderdag 15 december 2022

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende vergadering of heeft u inhoudelijke vragen m.b.t. uw (her)registratie, neem dan contact op met de secretaresse van de registratiecommissie: 

Contactpersoon: Franca Smits
E-mail: rc@stichtingnrvs.info 
Telefoon: 06 - 10688994