De Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS) is officieel opgericht op 21 juli 2016 om te zorgen voor onafhankelijkheid van de registers van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS).

De Stichting NRVS heeft als doel om bij te dragen aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit in de seksuologie in het algemeen en de seksuologische hulpverlening in het bijzonder. Zij doet dit o.a. door:

 • het oprichten, in stand houden en beheren van onafhankelijke kwaliteitsregisters voor seksuologie en de daarbij behorende reglementen waarin beschreven staat hoe professionals die in de registers zijn opgenomen zich dienen te conformeren aan de voor hen geldende professionele code en/of professionele normen, 
 • toe te zien op de naleving van de criteria voor registratie en herregistratie zoals beschreven in de reglementen.

Hieronder treft u een overzicht van de huidige leden binnen de Stichting NRVS:

Raad van Toezicht

 • Yacov Reisman, voorzitter
 • Hester Pastoor, lid (vanuit NVVS bestuur)
 • Dianda Veldman, onafhankelijk lid

Bestuur

 • Klazien Jansma, secretaris
 • Wijs Shadmanfar, penningmeester
 • Marjo Taal, voorzitter

Registratiecommissie

 • Angelita Casanovas
 • Meike van ’t Hof
 • Klazien Jansma (voorzitter)
 • Annewyke Lodestein
 • Wijs Shadmanfar

Klachtencommissie

 • Jannetta Bos, lid
 • Sanderijn van der Doef, lid
 • Mels van Driel, lid
 • Els Zonjee, lid
 • Mieke Poelsma, ambtelijk secretaris

Tuchtrechtcommissie

 • Pieter Huisman, voorzitter
 • Margriet van Ham-van Rozenbroek, extern jurist
 • Gidia Jacobs, lid
 • Peggy Cohen-Kettenis, lid
 • Lian Oey, lid
 • Harry van de Wiel, lid
 • Hanny van Rijsingen, plv lid
 • Mieke Poelsma, ambtelijk secretaris

Commissie van Beroep

 • Rik van Lunsen, voorzitter
 • Martin Moerings, extern voorzitter
 • Marlies Vegter, plv extern jurist
 • Marianne Emmelkamp-Keizer, lid
 • Jos Frenken, lid
 • Willibrord Weijmar Schultz, lid
 • Vera Steenhart, plv lid
 • Mieke Poelsma, ambtelijk secretaris