Ik wil graag mijn registratie voor één van de 3 registers aanvragen; hoe doe ik dit?

NVVS-leden: stuur een e-mail aan rc@stichtingnrvs.info met daarin de melding dat u graag een dossier wenst in PE Online en daarbij welke registratie het betreft. 
Niet-leden: stuur een e-mail aan rc@stichtingnrvs.info met daarin uw NAW-gegevens en geef aan voor welk type registratie u een dossier in PE Online wenst. 

 • Na ontvangst van de e-mail wordt door de registratiecommissie dan vervolgens een dossier voor u aangemaakt in PE Online en ontvangt u hierover bericht (in het geval van een nieuwe registratie en geen NVVS-lidmaatschap ontvangt u hierbij tevens login gegevens tot het ledendeel van website van de Stichting NRVS). 
 • U wordt geadviseerd de aanmaak van dit digitale dossier direct na het beëindigen van uw seksuologische opleiding aan te vragen.
 • Lees voordat u start met het indienen van uw dossier goed het betreffende registratiereglement door.
 • Om bij uw dossier in PE Online te komen, dient in te loggen op het ledendeel van deze website en klikt op de link: 'Bekijk mijn PE Online gegevens'.
 • Voor het toevoegen van na- en bijscholingsactiviteiten aan uw dossier, adviseren wij u de informatie op de desbetreffende pagina in uw dossier in PE Online zorgvuldig te raadplegen. Daar staat uitgelegd hoe het in zijn werk gaat.
 • Door uw lidmaatschapsnummer (5 (of 8) cijfers te vinden in uw PE Online dossier bij Mijn gegevens) door te geven aan de organisatie van NVVS geaccrediteerde bij/nascholingen, kan de organisator van deze bij/nascholing ervoor zorgdragen dat de accreditatiepunten automatisch in uw dossier in PE Online worden toegevoegd. 
 • Indien u uw dossier ter beoordeling aan de registratiecommissie wilt aanbieden klik dan in PE Online op (her)registratie indienen (te vinden op de eerste pagina onder ‘Mijn (her)registratieperiode / Mijn dossier / linker kolom’).
 • Voor de behandeling van een verzoek tot de beoordeling van (her)registratie zijn registratiegelden verschuldigd. De registratiecommissie neemt een aanvraag pas in behandeling als de registratiegelden voldaan zijn. Bij een eventuele afwijzing van de aanvraag vindt geen restitutie van de registratiegelden plaats. U ontvangt standaard een factuur, deze wordt bijgevoegd in uw berichtenbox in PE Online. 
 • Wanneer uw registratie-aanvraag positief is beoordeeld door de registratiecommissie wordt u ingeschreven in het betreffende register. Vanaf dat moment mag u de bijhorende titel gebruiken. Automatisch wordt er dan voor u in PE Online een herregistratiedossier geopend.
 • De registratie geldt steeds voor een periode van 5 jaar, waarna herregistratie kan worden aangevraagd. De registratiecommissie stuurt hiertoe een herinnering via PE Online, een half jaar voor de aanvraag moet worden ingediend.
 • Let op, alle correspondentie over uw registratie verloopt via PE Online. Berichten komen binnen in uw berichtenbox in PE Online. Kijk hier dan ook regelmatig.

Kosten (her)registratie-aanvragen: 

De registratiecommissie neemt een aanvraag pas in behandeling als de registratiegelden voldaan zijn. Bij een eventuele afwijzing van de aanvraag vindt geen restitutie van de registratiegelden plaats.
Zodra u uw dossier in PE Online heeft ingediend, krijgt u binnen 3 tot 5 werkdagen de factuur in uw PE-online berichtenbox, met daarop de bankgegevens van de Stichting NRVS.

Hieronder treft u de kosten voor (her)registratie.

Categorie Kosten Registratie Kosten Herregistratie
NVVS-leden * EUR 180,- EUR 140,-
Niet-leden EUR 390,- EUR 390,-

* NVVS-leden ontvangen een korting op de kosten voor (her)registratie. Wenst u ook NVVS-lid te worden? Klik dan hier

Meer informatie en vragen

Mocht u na bestudering van de bovenstaande stappen nog vragen hebben over het digitaal (her)registreren dan kunt u contact opnemen met de helpdesk via e-mail info@stichtingnrvs.info of telefoon: 075 - 647 63 66.