Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

Voor de compensatieregeling ten gevolge van de corona pandemie tot 2025 klik hier.
 
De Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS) is een stichting die een onafhankelijk en openbaar register houdt voor Seksuologen NVVS, Consulenten Seksuele Gezondheid NVVS, degenen met een Aantekening Seksuologie NVVS en Supervisoren NVVS, die aantoonbaar hun vakkennis en –kunde op peil houden. In Nederland zijn ruim 270 seksuologen actief en geregistreerd. Zij volgen bij- en nascholing, werken volgens richtlijnen en doen mee aan intervisie en supervisie. Kijk bij reglementen voor een volledig overzicht van de registratie-eisen.

Het voordeel van NRVS-registratie:

  • Cliënten/patiënten krijgen een zichtbare bevestiging van uw deskundigheid
  • Collega’s zien dat u een betrouwbare (doorverwijs)partner bent
  • U bouwt een gewaarmerkt overzicht op van gevalideerde bij- en nascholing
  • U blijft gestimuleerd om in uw professionele kwaliteit en deskundigheid te investeren.

Bekijk ook eens dit filmpje waarin NVVS geregistreerden aangeven wat voor hen de voordelen zijn van registratie.

Filmpjepromo.png

De Stichting NRVS werkt met het veelgebruikte registratiesysteem voor permanente educatie PE-online dat ook wordt gebruikt door medisch specialisten van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).
U krijgt een account/persoonlijk dossier waarin een overzicht wordt bijgehouden van al uw erkende bij- en nascholingsactiviteiten.