Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

De registratiecommissie van de Stichting NRVS bestaat uit: 

Registratiecommissie

  • Klazien Jansma (voorzitter)
  • Annewyke Lodestein
  • Wijs Shadmanfar
  • Corine Vondracek-de Jong

De registratiecommissie doet haar uiterste best om ontvangstbevestigingen te sturen van binnengekomen vragen. Het kan zijn dat u wellicht niet meteen een antwoord op uw vraag kunt krijgen, maar u krijgt dan wel bericht wanneer de vraag besproken gaat worden en wanneer u terugkoppeling kunt verwachten. 

Hieronder treft u de datum van de eerstvolgende vergadering van de registratiecommissie:

  • Woensdag 4 september 2019

Stukken en aanvragen die nĂ¡ 19 augustus 2019 zijn binnengekomen, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen tijdens deze vergadering (i.v.m. de benodigde tijd voor de voorbereidingen).

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende vergadering of heeft u inhoudelijke vragen m.b.t. uw (her)registratie, neem dan contact op met de secretaresse van de registratiecommissie: 

Contactpersoon: Franca Smits
E-mail: rc@stichtingnrvs.info 
Telefoon: 06 - 10688994