Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

Registratiecommissie

De registratiecommissie van de Stichting NRVS bestaat uit: 

Marjolijn Blankestijn
Marjolijn BlankestijnVoorzitter
Esther van der Steeg
Esther van der Steeg
Marja Rekers
Marja Rekers
Lisette Visser
Lisette Visser
Hanneke Bolt
Hanneke Bolt
Rianne van Dijken
Rianne van Dijken
Nick Hoeken
Nick Hoeken

Schema vergaderingen RC

De registratiecommissie doet haar uiterste best om ontvangstbevestigingen te sturen van binnengekomen vragen. Het kan zijn dat u wellicht niet meteen een antwoord op uw vraag kunt krijgen, maar u krijgt dan wel bericht wanneer de vraag besproken gaat worden en wanneer u terugkoppeling kunt verwachten. 

Aanvragen die uiterlijk drie weken voor de eerstvolgende vergadering van de registratiecommissie NRVS worden ingediend én betaald, worden behandeld. De aanvrager ontvangt binnen vier weken na de vergadering een reactie. Als nog niet aan de eisen is voldaan, heeft de aanvrager vervolgens drie maanden de tijd om alsnog aan de eisen te voldoen. 

Hieronder treft u de datum van de eerstvolgende vergadering van de registratiecommissie:

  • donderdag 23 mei 2024

  • donderdag 5 september 2024

  • donderdag 12 december 2024

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende vergadering of heeft u inhoudelijke vragen m.b.t. uw (her)registratie, neem dan contact op met de secretaresse van de registratiecommissie: 

Contactpersoon: Franca Smits
E-mail: rc@stichtingnrvs.info 
Telefoon: 06 - 10688994

Werkwijze registratiecommissie stichting NRVS

Samenstelling
De leden van de registratiecommissie (rc) worden geselecteerd op basis van opleidingsachtergrond en type registratie en worden ingewerkt door een rc-lid.

Concrete taken

  1. De rc beoordeelt aanvragen voor (her-)registratie op basis van complete dossiers met daarin de juiste formulieren van (kandidaat) NVVS-professionals conform de reglementen voor relevante registers NVVS ;

  2. De rc beslist bij situaties van overmacht en onvoorziene situaties rondom de (her)registratietrajecten;

  3. De rc behandelt en weegt verzoeken tot vrijstelling of alternatieve (her)registratietrajecten.

Uitvoering
De rc-leden hebben expliciet gemaakt op welke wijze zij hun taken integer uitvoeren. Zij voeren rc-taken uit:

  1. met aandacht, in contact met elkaar en kritisch reflecterend op het handelen;

  2. met respect voor het gezichtspunt van de ander, in dialoog met elkaar en met de (kandidaat) NVVS professional;

  3. verantwoordelijk, door de reglementen leidend te laten zijn, het vier-ogenprincipe bij beoordeling van dossiers en overleg met de gehele rc bij kwesties die niet in de reglementen staan en/of twijfel en/of vragen oproepen.