Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

De registratiecommissie van de Stichting NRVS bestaat uit: 

Registratiecommissie

  • Angelita Casanovas
  • Meike van ’t Hof
  • Klazien Jansma (voorzitter)
  • Annewyke Lodestein
  • Wijs Shadmanfar
  • Corine Vondracek-de Jong

De registratiecommissie doet haar uiterste best om ontvangstbevestigingen te sturen van binnengekomen vragen. Het kan zijn dat u wellicht niet meteen een antwoord op uw vraag kunt krijgen, maar u krijgt dan wel bericht wanneer de vraag besproken gaat worden en wanneer u terugkoppeling kunt verwachten. 

Hieronder treft u de datum van de eerstvolgende vergadering van de registratiecommissie:

  • Maandag 20 augustus 2018

Stukken en aanvragen die ná 03 augustus 2018 zijn binnengekomen, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen tijdens deze vergadering (i.v.m. de benodigde tijd voor de voorbereidingen).

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende vergadering of heeft u inhoudelijke vragen m.b.t. uw (her)registratie, neem dan contact op met de secretaresse van de registratiecommissie: 

Contactpersoon: Franca Smits
E-mail: rc@stichtingnrvs.info 
Telefoon: 06 - 10688994