Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

De registratiecommissie van de Stichting NRVS bestaat uit: 

Registratiecommissie

  • Angelita Casanovas
  • Meike van ’t Hof
  • Klazien Jansma (voorzitter)
  • Annewyke Lodestein
  • Wijs Shadmanfar
  • Corine Vondracek-de Jong

De registratiecommissie doet haar uiterste best om ontvangstbevestigingen te sturen van binnengekomen vragen. Het kan zijn dat u wellicht niet meteen een antwoord op uw vraag kunt krijgen, maar u krijgt dan wel bericht wanneer de vraag besproken gaat worden en wanneer u terugkoppeling kunt verwachten. 

Hieronder treft u de datum van de eerstvolgende vergadering van de registratiecommissie:

  • Dinsdag 13 november 2018

Stukken en aanvragen die ná 1 november 2018 zijn binnengekomen, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen tijdens deze vergadering (i.v.m. de benodigde tijd voor de voorbereidingen).

Heeft u vragen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende vergadering of heeft u inhoudelijke vragen m.b.t. uw (her)registratie, neem dan contact op met de secretaresse van de registratiecommissie: 

Contactpersoon: Franca Smits
E-mail: rc@stichtingnrvs.info 
Telefoon: 06 - 10688994