Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

Om de stichting draaiende te houden, zijn er niet alleen vrijwilligers nodig, maar tevens een strakke goed geleide organisatie. De Stichting heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het reilen en zeilen van het bestuur, welke weer is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur heeft een registratiecommissie, een klachten- en tuchtrechtcommissie, en een commissie van beroep ingesteld. Bij de samenstelling van de registratiecommissie is zoveel mogelijk gezocht naar een goede afspiegeling van de bij de seksuologie betrokken professionals.

Raad van Toezicht

  • Yacov Reisman, voorzitter
  • Ciel Wijsen, lid (vanuit NVVS bestuur)
  • RenĂ© Kropman, lid

Bestuur

  • Marjolijn Blankestijn, secretaris
  • Wijs Shadmanfar, penningmeester
  • Ineke van der Vlugt, voorzitter

Organogram Stichting NRVS

 Organogram Stichting NRVS