Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

Registratie aanvragen & kosten

Ik wil graag mijn registratie voor één van de registers aanvragen; hoe doe ik dit?

 • Stap 1: Vraag een account aan om in PE Online de benodigde informatie aan te vragen. 
 • Wilt u een (her)registratie aanvraag tot Supervisor NVVS doen? Stuur dan uw verzoek aan Franca Smits via rc@stichtingnrvs.info. Dit loopt niet via PE-online. Het formulier voor herregistratie vindt u hier. U dient hiervoor in te loggen.

NVVS-leden: stuur een e-mail aan rc@stichtingnrvs.info met daarin de melding dat u graag een dossier wenst in PE Online en daarbij welke registratie het betreft. 
Niet-leden: vul het onderstaande formulier in. 

 • Stap 2: De registratiecommissie maakt een dossier voor u aan in PE Online. U ontvangt hierover bericht zodra u kunt inloggen. 

Aandachtspunten

 • U wordt geadviseerd de aanmaak van dit digitale dossier direct na het beëindigen van uw seksuologische opleiding aan te vragen.
 • Lees voordat u start met het indienen van uw dossier goed het betreffende registratiereglement door.
 • Om bij uw dossier in PE Online te komen, dient in te loggen op het ledendeel van deze website en klikt op de link: 'Bekijk mijn PE Online gegevens'.
 • Voor het toevoegen van na- en bijscholingsactiviteiten aan uw dossier, adviseren wij u de informatie op de desbetreffende pagina in uw dossier in PE Online zorgvuldig te raadplegen. Daar staat uitgelegd hoe het in zijn werk gaat.
 • Door uw lidmaatschapsnummer (5 (of 8) cijfers te vinden in uw PE Online dossier bij Mijn gegevens) door te geven aan de organisatie van NVVS geaccrediteerde bij/nascholingen, kan de organisator van deze bij/nascholing ervoor zorgdragen dat de accreditatiepunten automatisch in uw dossier in PE Online worden toegevoegd. 
 • Indien u uw dossier ter beoordeling aan de registratiecommissie wilt aanbieden klik dan in PE Online op (her)registratie indienen (te vinden op de eerste pagina onder ‘Mijn (her)registratieperiode / Mijn dossier / linker kolom’).
 • Voor de behandeling van een verzoek tot de beoordeling van (her)registratie zijn registratiegelden verschuldigd. De registratiecommissie neemt een aanvraag pas in behandeling als de registratiegelden voldaan zijn. Bij een eventuele afwijzing van de aanvraag vindt geen restitutie van de registratiegelden plaats. U ontvangt standaard een factuur, deze wordt bijgevoegd in uw berichtenbox in PE Online. 
 • Wanneer uw registratie-aanvraag positief is beoordeeld door de registratiecommissie wordt u ingeschreven in het betreffende register. Vanaf dat moment mag u de bijhorende titel gebruiken. Automatisch wordt er dan voor u in PE Online een herregistratiedossier geopend.
 • De registratie geldt steeds voor een periode van 5 jaar, waarna herregistratie kan worden aangevraagd. De registratiecommissie stuurt hiertoe een herinnering via PE Online, een half jaar voor de aanvraag moet worden ingediend.
 • Let op, alle correspondentie over uw registratie verloopt via PE Online. Berichten komen binnen in uw berichtenbox in PE Online. Kijk hier dan ook regelmatig.

Kosten (her)registratie-aanvragen: 

De registratiecommissie neemt een aanvraag pas in behandeling als de registratiegelden voldaan zijn. Bij een eventuele afwijzing van de aanvraag vindt geen restitutie van de registratiegelden plaats.
Zodra u uw dossier in PE Online heeft ingediend, krijgt u binnen 3 tot 5 werkdagen de factuur in uw PE-online berichtenbox, met daarop de bankgegevens van de Stichting NRVS.

Hieronder treft u de kosten voor de (her)registratie van het registers Seksuoloog NVVS SH/VPO, Consulent Seksuele Gezondheid en Aantekening NVVS:

Categorie Kosten Registratie Kosten Herregistratie
NVVS-leden * EUR 200,- EUR 160,-
Niet-leden EUR 410,- EUR 410,-
* NVVS-leden ontvangen een korting op de kosten voor (her)registratie. Wenst u ook NVVS-lid te worden? Klik dan hier.Klik dan hier.
 
Hieronder treft u de kosten voor de (her)registratie tot Supervisor NVVS:
Categorie Kosten Registratie Kosten Herregistratie
Supervisor NVVS EUR 120,- EUR 100,-

Meer informatie en vragen

Mocht u na bestudering van de bovenstaande stappen nog vragen hebben over het digitaal (her)registreren dan kunt u contact opnemen met de helpdesk via e-mail info@stichtingnrvs.info of telefoon: 075 - 647 63 66.