Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

Over NRVS

Over de Stichting NRVS

De Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS) is officieel opgericht op 21 juli 2016 om te zorgen voor onafhankelijkheid van de registers van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS).

De Stichting NRVS heeft als doel om bij te dragen aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit in de seksuologie in het algemeen en de seksuologische hulpverlening in het bijzonder. Zij doet dit o.a. door:

 • het oprichten, in stand houden en beheren van onafhankelijke kwaliteitsregisters voor seksuologie en de daarbij behorende reglementen waarin beschreven staat hoe professionals die in de registers zijn opgenomen zich dienen te conformeren aan de voor hen geldende professionele code en/of professionele normen, 
 • toe te zien op de naleving van de criteria voor registratie en herregistratie zoals beschreven in de reglementen.

Hieronder treft u een overzicht van de huidige leden binnen de Stichting NRVS:

Raad van Toezicht

 • Yacov Reisman, voorzitter
 • Hester Pastoor, lid (vanuit NVVS bestuur)
 • René Kropman, lid

Bestuur

 • Ciel Wijsen (voorzitter)
 • Marjolijn Blankestijn (secretaris, voorzitter registratiecommissie)
 • Hanneke Bolt (penningmeester en lid namens registratiecommissie)

Registratiecommissie

 • Marjolijn Blankestijn
 • Esther van der Steeg
 • Marja Rekers
 • Lisette Visser
 • Hanneke Bolt
 • Rianne van Dijken
 • Nick Hoeken

Klachtencommissie

 • Mevr. Riek Vilters: Extern jurist (voorzitter)
 • Francine Bekkers, lid
 • Jannetta Bos, lid
 • Sanderijn van der Doef, lid
 • Jelto Drenth, lid
 • Mels van Driel, lid
 • Mieke Poelsma, ambtelijk secretaris

Tuchtrechtcommissie

 • Mevr. Mr. Margriet van Ham-Rozenbroek, Extern voorzitter 
 • Dhr. Mr. De Kiefte, plv voorzitter
 • Dorry Boll, lid
 • Peggy Cohen-Kettenis, lid
 • Gidia Jacobs, lid
 • René Kropman, lid
 • Rudolf Steinberger, lid
 • Mieke Poelsma, ambtelijk secretaris

Commissie van Beroep

 • Rik van Lunsen, voorzitter
 • Mevr. Mr. Marlies Vegter, extern voorzitter
 • Mevr. Mr. Alexandra van Zanten-Baris, plv. Extern jurist
 • Peter Leusink, lid
 • Vera Steenhart, lid
 • Ine Vanwesenbeeck, lid
 • Willibrord Weijmar Schultz, lid 
 • Mieke Poelsma, ambtelijk secretaris