Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

Seksuoloog NVVS

De seksuoloog

Seksuoloog NVVS

Een seksuoloog NVVS is vaak een Gezondheidszorg (GZ)-psycholoog, psychotherapeut of arts, die is gespecialiseerd in het diagnosticeren en zelfstandig behandelen van seksuele problemen. Deze problemen hangen meestal samen met andere lichamelijke en/of psychische en/of relationele problemen.

Vragen

Met welke vragen kunt u zoal terecht bij een seksuoloog NVVS? In principe kan een seksuoloog – al dan niet in teamverband - u zelfstandig helpen met álle vragen en problemen op het gebied van seksualiteit. Denk daarbij aan:

 • Gezonde en ongezonde seksualiteit in verschillende levensfasen
 • Specifieke seksuele problemen bij mannen
 • Specifieke seksuele problemen bij vrouwen
 • Relationele aspecten van seksueel functioneren en disfunctioneren
 • Parafilieën
 • Genderproblematiek
 • Seksuele gevolgen van trauma’s
 • Onbegrepen genitale en (onder)buikklachten
 • Ziekte of lichamelijke handicap met seksuologische co-morbiditeit
 • Psychiatrische/psychologische problemen en seksuele co-morbiditeit
 • Verstandelijke beperkingen en seksualiteit
 • Seksualiteit en psychofarmaca/medicijnen
 • Seksuele oorzaken en gevolgen fertiliteitsproblemen
 • Seksualiteit en zwangerschap
 • Seksualiteit, anticonceptie en soa
 • Seksualiteit, maatschappij en (sub)cultuur

Wanneer bezoekt u een seksuoloog NVVS?

Als de seks goed en vanzelf gaat, lijkt het erg eenvoudig. Maar seks is complex. Seksuele gevoelens en gedragingen zijn het resultaat van allerlei lichamelijke en emotionele processen binnen een bepaalde sociale omgeving, zoals een relatie. Daarbij kan er soms iets mis gaan.

Het kan dan helpen dit te bespreken met uw partner. Dat lijkt moeilijk. In de praktijk zult u echter merken dat de ander het ook moeilijk vindt en vaak blij is als u erover begint. Lukt dit niet, dan kan een seksuoloog helpen om seks bespreekbaar te maken.

Vaak willen mensen het eerste gesprek met een seksuoloog alleen voeren, en pas later samen met hun partner erbij. Sommigen komen direct met hun partner. In overleg met de seksuoloog bepaalt u hoe u de gesprekken wilt voeren.

Behandeling

Een seksuologische behandeling door een seksuoloog NVVS bestaat meestal uit een aantal gesprekken waarin, naast uitleg en informatie, met name aandacht is voor die factoren die het probleem veroorzaken en in stand houden. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld bekkenbodemproblemen worden behandeld, een trauma wordt behandeld, een relatieprobleem wordt aangepakt, remmende negatieve opvattingen worden gewijzigd en/of gedragsmatige oefeningen thuis worden gedaan om vaste patronen te doorbreken en nieuwe positieve ervaringen op te doen. Is de seksuoloog ook nog arts dan kan lichamelijk onderzoek een onderdeel zijn van de behandeling, evenals het inzetten van medicatie.

Een behandeling bij de seksuoloog is meestal kortdurend (4-6 gesprekken), maar kan afhankelijk van de oorzaak ook langer duren. Soms worden bepaalde aspecten door andere hulpverleners met speciale expertise behandeld; de seksuoloog blijft dan de regie houden.

Een deskundig seksuoloog

De titel ‘seksuoloog’ is niet beschermd, iedereen mag zich zo noemen. Het lidmaatschap van de NVVS is niet voldoende om zich seksuoloog te noemen. Alleen de titel ‘seksuoloog NVVS’ staat borg voor kwaliteit die toetsbaar is. Deze titel is een kwaliteitskeurmerk en is merkenrechtelijk beschermd. De seksuologen met deze titel hebben voldaan aan de kwaliteitseisen van de NVVS (Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) en staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Seksuologie. Deze eisen hebben betrekking op opleiding en werkervaring op het terrein van de seksuologie in relatie tot de basisdiscipline van arts of psycholoog en biedt ook de garantie van een netwerk waarin veel ruimte bestaat voor onderling overleg bij het zoeken naar een oplossing voor uw probleem. Een seksuoloog NVVS werkt meestal in een tweedelijnsinstelling (ziekenhuis of GGZ-instelling), maar kan ook soms in de eerste lijn werkzaam zijn in een zelfstandige praktijk.

Vergoeding

Afhankelijk van uw zorgverzekering en of een seksuoloog NVVS in een ziekenhuis, eigen praktijk of GGZ-instelling werkt, kunnen de kosten soms worden vergoed. Zie 'Vergoedingen'.