Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

Zoek een seksuologisch hulpverlener

De NVVS waarborgt de seksuologische hulpverlening en counseling, en heft haar kwaliteitsregisters ondergebracht in de Stichting NRVS (Nederlands Register voor Seksuologie). Deze houdt onafhankelijk en openbaar registers aan van professionals met merkenrechtelijk beschermde titels: Seksuoloog NVVS, Consulent Seksuele Gezondheid NVVS, en Aantekening Seksuologie NVVS. Deze titels waarborgen dat de professional voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

  1. Seksuoloog NVVS: o.a. GZ-psychologen, artsen, maatschappelijk werkenden, Lees meer
  2. Consulent Seksuele Gezondheid NVVS: o.a. psychologen, verpleegkundigen, docenten, fysiotherapeuten, pedagogen, Lees meer
  3. Aantekening Seksuologie NVVSLees meer

Klik hier om naar de zoek seksuoloog module op de NVVS website te gaan.