Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

De Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS) is officieel opgericht op 21 juli 2016 om te zorgen voor onafhankelijkheid van de registers van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS).

De Stichting NRVS heeft ten doel het bijdragen aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit in de seksuologie in het algemeen en de seksuologische hulpverlening in het bijzonder. Zij doet dit o.a. door:

  • het oprichten, in stand houden en beheren van onafhankelijke kwaliteitsregisters voor seksuologie en de daarbij behorende reglementen waarin beschreven staat hoe professionals die in de registers zijn opgenomen zich dienen te conformeren aan de voor hen geldende professionele code en/of professionele normen, 
  • toe te zien op de naleving van de criteria voor registratie en herregistratie zoals beschreven in de reglementen.