Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS) zoekt een penningmeester

Ben je handig met cijfers en denk je graag mee over bestuurlijke kwesties? Wegens vertrek van de huidige penningmeester per 31 december 2021, zoekt het bestuur van de Stichting NRVS een nieuwe penningmeester per ingang van januari 2022 tot en met 2024.

Over de Stichting NRVS

De Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie (NRVS) is officieel opgericht op 21 juli 2016 om te zorgen voor onafhankelijkheid van de registers van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS).

De Stichting NRVS heeft als doel bij te dragen aan het borgen en verbeteren van de kwaliteit in de seksuologie in het algemeen en de seksuologische hulpverlening in het bijzonder. Zij doet dit o.a. door:

 • het oprichten, in stand houden en beheren van onafhankelijke kwaliteitsregisters voor seksuologie en de daarbij behorende reglementen waarin beschreven staat hoe professionals die in de registers zijn opgenomen zich dienen te conformeren aan de voor hen geldende professionele code en/of professionele normen, 
 • toe te zien op de naleving van de criteria voor registratie en herregistratie zoals beschreven in de reglementen.

De Stichting werkt met zeer betrokken vrijwilligers die zich willen inzetten voor een goed functionerende organisatie. De Stichting heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het reilen en zeilen van het bestuur, welke weer is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit drie leden:

 • voorzitter Ineke van der Vlugt,
 • penningmeester Wijs Shadmanfar en
 • secretaris Klazien Jansma.

Daaronder valt de Registratiecommissie met in totaal vijf leden. De Stichting, maar ook de Registratiecommissie, wordt net als het NVVS-bestuur ondersteund door een professioneel secretariaat. 

Zoals je weet, zijn de titels Seksuoloog NVVS, Consulent Seksuele Gezondheid NVVS en Aantekening Seksuologie NVVS geregistreerd en mogen ze alleen gevoerd worden door degenen die voldoen aan de criteria voor (her)registratie. Toetsing van deze criteria voor alle drie de titels, gebeurt door de Registratiecommissie. De Registratiecommissie maakt onderdeel uit van het Nederlandse Register voor Seksuologie.

Taakomschrijving penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de stichting (zonder winstoogmerk), is verantwoordelijk voor de begroting en jaarrekening en controleert (de uitvoering van) alle overige financiële zaken.

We verwachten van een penningmeester:

 • Zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid bij het bewaken van het budget (uitgaven en inkomsten).  
 • In staat om een jaarlijkse begroting jaarrekening op te stellen
 • Zorg te dragen voor accurate financiële informatie en een financieel gezonde organisatie
 • Betrokkenheid bij bestuurlijke zaken van de Stichting
 • Deelname aan 3 ‘a 4 (online) bestuursvergaderingen per jaar, en 1 a 2 keer (online) met Raad van Toezicht.
 • Zitting in bestuur voor periovan 3 jaar

Wij bieden

 • Een betrokken informeel maar ambitieus bestuur
 • Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen
 • Een jaarlijkse vergoeding voor je werkzaamheden
 • Ondersteuning van een professioneel secretariaat.
 • Je wordt ingewerkt door de huidige penningmeester

Contact

Ben je geïnteresseerd in deze bestuursfunctie bij de Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie? Neem voor vragen contact op of stuur je motivatiebrief met CV naar Ineke van der Vlugt, de voorzitter van de Stichting NRVS; e-mail: info@stichtingnrvs.info
 

Wij kijken uit naar versterking van het bestuur!