Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

De Stichting NRVS heeft een klachtencommissie, tuchtrechtcommissie en commissie van beroep ingesteld.

Klachtencommissie

Indien een seksuoloog zich niet aan de gedragscode houdt, kan een klacht hierover worden ingediend bij de Klachtencommissie.
Het doel van de klachtenregeling is het recht doen aan een klager, met zo mogelijk herstel van de vertrouwensrelatie. Door goede verslaglegging wordt zicht gegeven op mogelijke tekortkomingen in het professionele handelen. Eventueel kunnen aanbevelingen worden gedaan ter verbetering. De volledige tekst van de gedragscode vindt u hier.

Indien de klachtencommissie oordeelt dat de klacht juridische aansprakelijkheid kan inhouden, of dat het zware of herhaalde aantijgingen betreft, kan de klacht, met instemming van de klager, worden neergelegd bij de tuchtrecht commissie. Of de klager wordt geadviseerd de klacht voor te leggen aan een andere instantie.

Tuchtrecht Commissie

De tuchtrecht commissie is bevoegd maatregelen op te leggen, variƫrend van een waarschuwing tot levenslange royering als NVVS lid (inclusief de registratie). De Klachten- en Tuchtrecht Commissies worden ondersteund door een ambtelijke secretaris.

De verjaringstermijn voor het indienen van klachten is gesteld op 10 jaar.

De volledige tekst van deze reglementen vindt u op de pagina reglementen.

Commissie van Beroep

Deze commissie kan om een second opinion worden gevraagd over handelingen of beslissingen genomen door instanties binnen de Stichting NRVS. Dit betreft zowel interne stichtingszaken, als uitspraken van de Tuchtrecht Commissie.

Heeft u een klacht?

U kunt zich wenden tot de Klachtencommissie;
Contactpersoon: Mw. drs. M.C. (Mieke) Poelsma
Telefoon: 075 - 6476374
Email: klachten@stichtingnrvs.info


Hieronder treft u de leden van de commissies:

Klachtencommissie

 • Mevr. Riek Vilters: Extern jurist (voorzitter)
 • Francine Bekkers, lid
 • Jannetta Bos, lid
 • Sanderijn van der Doef, lid
 • Jelto Drenth, lid
 • Mels van Driel, lid
 • Mieke Poelsma, ambtelijk secretaris

Tuchtrechtcommissie

 • Pieter Huisman, voorzitter
 • Margriet van Ham-van Rozenbroek, extern jurist
 • Gidia Jacobs, lid
 • Peggy Cohen-Kettenis, lid
 • Lian Oey, lid
 • Harry van de Wiel, lid
 • Hanny van Rijsingen, plv lid
 • Mieke Poelsma, ambtelijk secretaris

Commissie van Beroep

 • Rik van Lunsen, voorzitter
 • Martin Moerings, extern voorzitter
 • Marlies Vegter, plv. Extern jurist
 • Jos Frenken, lid
 • Peter Leusink, lid
 • Vera Steenhart, lid
 • Willibrord Weijmar Schultz, lid
 • Mieke Poelsma, ambtelijk secretaris