Stichting het Nederlands Register voor Seksuologie

Aantekening Seksuologie NVVS

Register Aantekening Seksuologie NVVS

Stroomschema Aantekening Seksuologie juni 2022

De professional met een Aantekening NVVS heeft meestal een HBO-opleiding gedaan op het gebied van bijvoorbeeld verpleegkunde, maatschappelijk werk, sociaal-pedagogische hulpverlening, haptotherapie of  bekkenfysiotherapie. Naast deze vooropleiding heeft de professional extra scholing gevolgd op het gebied van seksuologie. Hij/zij heeft basiskennis over seksuologische problematiek en kan samen met u een seksuologisch probleem verhelderen en adviseren of verwijzen naar andere hulpverleners (bijvoorbeeld een huisarts, seksuoloog NVVS of psycholoog). 

Wanneer krijgt u te maken met een professional met de Aantekening NVVS?

U bezoekt nooit een hulpverlener met een Aantekening NVVS als een zelfstandig werkend seksuologisch hulpverlener. Een professional zal vanuit de eigen beroepsdiscipline seksuologische deskundigheid in het dagelijks werk inbrengen. Bijvoorbeeld een bekkenfysiotherapeut, een maatschappelijk werker of een verpleegkundige bij de GGD (Centrum voor Seksuele gezondheid) die binnen hun eigen werk seksuele problemen willen signaleren en bespreekbaar maken. Het bezit van het certificaat Aantekening NVVS kan niet leiden tot het zelfstandig diagnosticeren en behandelen van een seksueel probleem, hooguit onder supervisie.

Een deskundig professional met Aantekening Seksuologie NVVS

De toevoeging Aantekening NVVS achter de basisdiscipline van de professional, staat borg voor kwaliteit die toetsbaar is. Deze aanvullende kwalificatie is een kwaliteitskeurmerk en is merkenrechtelijk beschermd. Professionals met dit certificaat hebben voldaan aan de kwaliteitseisen van de NVVS (Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) en staan geregistreerd bij het Nederlands Register voor Seksuologie. Deze eisen hebben betrekking op opleiding en werkervaring op het terrein van de seksuologie in relatie tot de basisdiscipline van de professional en biedt ook de garantie van een netwerk waarin veel ruimte bestaat voor onderling overleg bij het zoeken naar een oplossing voor uw probleem. Een professional met de Aantekening NVVS kan op elk terrein in de gezondheidszorg werken.